Enkelletsel

Enkeldistorsie

Door je enkel heen gaan. Op de spoedeisende hulp is enkelletsel de meest voorkomende aandoening. U bent aan het wandelen, hardlopen of u maakt een sprong en de enkel klapt volledig naar binnen. U kan er moeilijk op steunen daarna en normaal lopen lukt amper. Vaak wordt de enkel ook nog eens dik en mogelijk ook blauw. Aan beide zijden van de enkel lopen banden en pezen die zorgen voor stabiliteit van de enkel bij fysieke activiteiten. Wanneer de voet naar binnen of buiten klapt komen deze banden en pezen op rek. Als dit teveel op spanning komt kan er iets scheuren.

Pijn

Voelbaar is een scherpe stekende pijn na en tijdens het trauma, vaak aan de buitenkant van de enkel als u er doorheen gaat. Het eerste wat je ziet is zwelling in de vorm van een lokale ‘bal’ aan de buiten- of binnenzijde van de enkel. Erop steunen en kunnen lopen zal vaak niet gaan, of een klein beetje. Omdat er meestal zwelling zit zal de klacht ook in rust zeurend van aard zijn.

Gradatie van letsel middels Echografie

  • Graad 1 is een verrekking; de banden zijn nog intact maar wel opgerekt. Mogelijk is er zwelling aanwezig maar er is geen bloeduitstorting.
  • Graad 2 geeft een gedeeltelijke scheur in een enkelband aan maar de enkelband is niet volledig kapot. Er is zwelling aanwezig en er is een bloeduitstorting zichtbaar.
  • Graad 3 geeft aan dat de enkelband is afgescheurd. Ook hier is er zwelling en een bloeduitstorting zichtbaar.

Om de gradaties inzichtelijk te maken zal er een echografie scan gemaakt worden van de enkel om te zien hoe ernstig het letsel is. Dit zorgt ervoor dat we een gerichte diagnose kunnen stellen.

Soms kan men absoluut niet meer op de enkel staan of kan men maar een paar stappen zetten. Kortom, het voelt absoluut niet goed. Dan is het  goed om eerst naar de eerste hulp toe te gaan om te beoordelen of er een breuk aanwezig is.

Mogelijke behandeling

  • IJzen, PRICE methode.
  • Losmaken van de enkel met mobilisaties.
  • Oefentherapie (stabiliteit, co√∂rdinatie, kracht).
  • Echografie.
  • Taping/bandageren voor meer steun en kunnen bewegen.
  • Return to Play (voetballen bijvoorbeeld).

Mocht u door de enkel zijn gegaan en wilt u weten of u iets gescheurd hebt? Of heeft u na een enkelverzwikking blijvende klachten en komt u er niet vanaf? Maakt u dan een afspraak met Fysio-R voor beoordeling en behandeling van uw klachten.