Chronische pijn

Pijn die lang duurt

Chronische pijn is pijn die langer dan 3 maanden bestaat. Veel aandoeningen komen samen met chronische pijn, maar wil uit zichzelf niet herstellen. Het lichaam is niet in staat om zelf voor de oplossing te zorgen. Voorbeelden hiervan zijn reumatoïde artritis, artrose, fibromyalgie en (langdurige) peesklachten.

Spierknopen

Chronische pijn komt veel voor bij klachten van het bewegingsapparaat (neklage rug, schouder, knie, hoofdpijn en bilpijn. Bij chronische pijn hoeft er geen weefselschade aanwezig te zijn Maar kan er toch pijn ervaren worden. Bijvoorbeeld door spierknopen die aanwezig zijn. Die worden niet gezien op beeldvormend onderzoek maar kunnen veel uitstralende pijn geven (myofasciaal). Vaak word op beeldvormende technieken zoals röntgen weinig gezien maar ervaart de persoon toch pijn. Doordat die persoon pijn aangeeft bij de betreffende specialist wordt deze toch niet begrepen. Dit kan psychologisch op de persoon inwerken en mentaal tot problemen leiden.

Psychologisch

Naast fysieke elementen spelen bij chronische pijn ook allerlei psychologische en sociale gevolgen een grote rol. Doordat er continu pijn word ervaren kan dit negatief voor iemand werken. Iemand kan bijvoorbeeld daardoor slecht slapen of voelt zich minder blij, werkt dus op humeur en gedrag.
Chronische pijn wordt beïnvloed door de emoties, omgeving, verwachtingen, lichamelijke gesteldheid en het gedrag. Soms kan het zo erg zijn dat het de kwaliteit van leven beïnvloed. Iedereen ervaart dit op een andere manier en is niet met elkaar te vergelijken. Dat maakt het daarom zeer complex.

De behandeling:

De impact van chronische pijn kan enorm zijn. De complexiteit kan er voor zorgen dat deze klachten multidisciplinair aangepakt moeten worden. Dit betekent dat nauw samen gewerkt word met de huisarts, specialisten en andere (medische) disciplines. De behandeling zal dan ook in overleg met de cliënt afgestemd worden en niet uniform zijn. Fysio-R hanteert echografie in combinatie met Dry Needling om te behandelen. Daarnaast is oefentherapie bedoeld om structuren sterker te maken. Herkend u bovenstaande informatie en wilt u een afspraak maken? Neemt u dan contact op met Fysio-R.